EFFEKTIV KOMMUNIKASJON

I Trinn

EFFEKTIV KOMMUNIKASJON


På det første møtet setter vi de viktigste målene for prosjektet.

Vi har en god lytteevne og vi forhører oss om nøkkelelementer.


II Trinn

VI SKREDDERSYR LØSNINGER


Vi analyserer problemer grundig.
Vi begynner med en kreativ idémyldring.

Vi tenker „out of the box” for å tilpasse den beste løsningen.

WIR STIMMEN DIE LÖSUNG AB


PRESENTASJON AV LØSNINGER

III Trinn

PRESENTASJON AV LØSNINGER


Vi presenterer løsninger utarbeidet av våre spesialister
som er spesielt tilpasset dine behov.

På dette trinnet vil du bli kjent med produktkonseptet.IV Trinn

DET FAKTISKE ARBEIDET MED PROSJEKTET


Vi gjennomfører prosjektet. Vi er i stadig kontakt med deg.

Vi presenterer neste arbeidstrinn, innfører endringer,
bringer hele prosjektet til sin endelige form.

DET FAKTISKE ARBEIDET MED PROSJEKTETWspółpraca z ISCAS

V Trinn

IMPLEMENTERING OG TESTER


På dette trinnet gjennomfører vi funksjonstester.

Vi legger stor vekt på at
alt skal fungere perfekt.

VI Trinn

OVERTAKELSE


Etter funksjonstester er der på tide med den avsluttende fasen:

overtakelse av prosjektet.

OVERTAKELSEVennligst gi oss beskjed hvis du trenger mer spesifikk informasjon

KONTAKT OSS!

Den grundige industri automasjonen

De beste referansene for oss er fordelene til våre kunder

Vi er et lag av erfarne industri automasjonseksperter. Vi garanterer en fullstendig profesjonalitet på hvert eneste steg av samarbeidet vårt – siden det første møtet inntil systemimplementeringen. Vi sikrer grundig service og teknisk støtte for hele investeringen.

Finn ut mer om oss

Vi inviterer Dere til samarbeid med suksessgaranti

Kontakt

ISCAS sp. z o.o.
ul. Legnicka 55F
PL 54-203 Wrocław NIP: 8992746295

TEL: +48 (71) 715 63 28

FAX: +48 (71) 715 63 48

biuro@iscas.pl