Sikkerhetssystemer innen industri automasjon

Helse- og livsikring| miljøvern | maskinsikring

Løsninger med effektivitetsgaranti

Enda strengere forskrifter for bedrifter og arbeidsgivere fører til at det er nødvendig å modernisere samtidig sikkerhetssystemer for liv og helse, miljø, maskiner og hele produksjonslinjen.

Hvilke fordeler tilbyr de mest moderne sikkerhetssystemer?

Det som er viktigst er å sikre arbeidstakere og anlegsmiddel. Uansett er de nye industri automasjonssystemer også en investering i:

  • arbeidskomfort som tilsvarer alle gjeldende forskrifter og regler
  • tilleggsargumenter for markedsføring
  • bedrifts samfunnansvar

Sikkerhet innen iscas

De grundige industriløsningene

Tilbudet vårt omfatter:

  • sikkerhetskontroller og risikovurdering av teknologiske prosesser, maskiner og produksjonslinjer
  • individulle og integrerte sikkerhetssystemer for industri automasjon som er tilpasset til våre kunders behov
  • modernisering av systemer ved bruk av de nyeste tekniske løsningene
  • hjelp med valg og montering av sikkerhetskomponenter
  • profesjonell juridisk rådgivning

GI SJANSEN TIL DE BESTE SIKKERHETSSTANDARDENE

Se hele serien Vi inviterer Dere til samarbeid

Den grundige industri automasjonen

De beste referansene for oss er fordelene til våre kunder

Vi er et lag av erfarne industri automasjonseksperter. Vi garanterer en fullstendig profesjonalitet på hvert eneste steg av samarbeidet vårt – siden det første møtet inntil systemimplementeringen. Vi sikrer grundig service og teknisk støtte for hele investeringen.

Finn ut mer om oss

Vi inviterer Dere til samarbeid med suksessgaranti

Kontakt

ISCAS sp. z o.o.
ul. Legnicka 55F
PL 54-203 Wrocław NIP: 8992746295

TEL: +48 (71) 715 63 28

FAX: +48 (71) 715 63 48

biuro@iscas.pl